Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä: Puhtia rakentamiseen!

Oma koti turhan kallis!(2)Helsingin asuntopula ei johdu tonttipulasta ja hitaasta kaavoituksesta, vaan kohtuuhintaisten asuntojen liian vähäisestä rakentamisesta. Etenkin tuetun vuokra-asuntotuotannon hiipuminen huolestuttaa Helsingin Vasemmistoa.

”Myös erityisryhmien asuntojen sekä nuorisoasuntojen tilanne on huolestuttava”, sanoo Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo. ”Opiskelija-asuntoja on valmistunut viimeisten kolmen vuoden aikana tavoitteen mukaisesti, mutta viime vuonna aloitettujen asuntokohteitten määrä on huomattavan alhainen. Tätä selittänee osittain kaupungin päätös lopettaa opiskelija-asuntotonttien vuokratuet.”

Rakentamistavoitteet onkin saavuttanut vain sääntelemätön eli niin sanottu kovan rahan asuntotuotanto. Myös täydennysrakentaminen on ylittänyt tavoitteet. Nämä kaksi viimeksi mainittua kulkevat käsi kädessä – omistustonteille on täydennysrakennettu omistusasuntoja tai kalliita vuokra-asuntoja.

Liian pienestä asuntotuotannon määrästä ja asumisen kalleudesta syytetään usein tonttipulaa ja kaavoituksen hitautta. Tämä ei pidä paikkaansa, Honkasalo huomauttaa. ”Helsingillä on tonttivarantoa tälläkin hetkellä asuntotuotantoon arviolta 5 vuodeksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto ja -lautakunta ovat vuodesta toiseen pysyneet annetussa tavoitteessa kaavoittaa 5 000–5 500 asuntoa vuodessa.”

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarvittaisiin Helsinkiin enemmän. Ongelmana on se, että valtion tai kaupungin tontit eivät kiinnosta, vaan tontit etenkin hyviltä paikoilta halutaan ostaa ja rakentaa mahdollisimman hyvin taloudellisesti tuottavia asuntoja. Myöskään valtion tukema asuntotuotanto (Aravuokratuotanto) ei alhaisen tuoton takia kiinnosta rakennuttajia eikä rakentajia. Kaupungin oma asuntotuotantokaan ei ole lähelläkään sille asetettuja tavoitteita.

Kaupungin oman rakennusyksikön perustaminen on yksi ratkaisu vauhdittaa omaa asuntotuotantoa”, Honkasalo toteaa. ”Sen avulla myös kaupungin Asuntotuotantotoimisto (ATT) voisi rakennuttaa kohteita. Rakentaminen omakustannushintaan ja kustannusten läpinäkyvä seuranta mitä todennäköisimmin alentaisivat asumisen hintaa.”

Helsingin asunto- ja maankäyttöohjelmaa käsiteltiin tänään 22.4.2015 kaupunginvaltuustossa.