Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä: Onko Apotista tulossa uusi automaattimetro?

Potilastietojärjestelmä Apotti on huikean kallis hanke: hinta-arvio on noussut jo 575 miljoonaan euroon. Apotin hankinta on ollut kauan kestänyt ja hankala prosessi, eikä sitä voi pitää onnistuneena myöskään demokratian kannalta. Tämä on huolestuttavaa, sillä kyse on valtavista summista rahaa – eikä sen kuluminen lopu sosiaali- ja terveysjaoston tiistaiseen hankintapäätökseen. Apotista uhkaakin tulla automaattimetron kaltainen rahareikä. Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä toivookin, että hankintaprosessin virheistä otetaan opiksi ja hankkeen etenemistä pyritään seuraamaan myös jatkossa.

”Näin laajoissa hankkeissa tulisi aina käyttää riippumattomia arviointeja prosessin joka vaiheessa. Ilman niitä päätöksenteko on ollut vaikeaa”, sanoo tietotekniikkajaoston jäsen Mikko Pöri.

”Aikataulut ovat olleet varsin tiukat suhteessa omaksuttavaan tietomäärään.”

Osa hankinnan ongelmista oltaisiin voitu korjata jo hankkeen alkuvaiheessa, mikäli tietoteknistä asiantuntemusta olisi ymmärretty hyödyntää.

”Monet Apotin ongelmat ovat nousseet päivänvaloon vasta keskusteluissa. Nyt on tärkeää kyetä rakentamaan julkisille IT-hankkeille sellaisia teknisiä laatustandardeja, joiden avulla hankkeiden ohjaus on jatkossa helpompaa ja ongelmat saadaan ratkottua pois jo varhaisessa vaiheessa. Tämä olisi luonteva tehtävä vastikään perustetulle kaupungin tietotekniikkajaostolle, joka on ollut vajaakäytöllä perustamisestaan asti”, Pöri huomauttaa.

Valtuustoryhmä pitää ongelmallisena esimerkiksi järjestelmän hankkimista yhtenä kokonaisuutena. Jatkossa hankinnat tulisikin tehdä pienemmissä osissa, jolloin myös kotimaisten pien- ja startup-yritysten osaamista voitaisiin hyödyntää ja työpaikat syntyisivät Suomeen. Samoin, jos hankinnassa oltaisiin edellytetty modernien menetelmien ja teknologioiden käyttöä, olisi edelleen parannettu syntyvien startupien mahdollisuutta kilpailla ja valloittaa markkinoita myös kansainvälisesti.

”Kun hankinta tehdään vain yhdeltä toimittajalta, syntyy loukku, jossa riskinä ovat korkeat ylläpito- ja kehittämiskustannukset sekä suoranaiset rajoitukset”, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Anna Vuorjoki muistuttaa.

”Jatkossa kustannuksia onkin seurattava huolella.”