Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä: Menoleikkureista kaukaa viisaaseen budjetointiin

Helsingin Vasemmisto vaatii kasvavan maahanmuuttajamäärän huomioimista kaupungin budjetissa. Valtuusto kävi tänään lähetekeskustelun ensi vuoden talousarviosta.

“Kaukaa viisaasti meidän pitää huolehtia jo nyt siitä, että uudet helsinkiläiset pääsevät nopeasti palveluiden piiriin, lapset päiväkotiin, kouluun, mielekkäisiin vapaa-ajan harrastuksiin, aikuiset kielenopetukseen ja työllistämistoimien pariin”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo.

Vasemmisto peräänkuuluttaa pitkälle tähtäävää talouspolitiikkaa: satsaamista koulutukseen ja työllistämistoimiin. “Pitkälle tähtäävä talouspolitiikka tarkoittaa myös sitä, että kasvanut maahanmuutto pitää nähdä nimenomaan Helsingin mahdollisuutena”, Honkasalo huomauttaa.”On kuitenkin tärkeää, ettemme suhtaudu kotoutumiseen yksisuuntaisena prosessina vaan otamme rasismin- ja syrjinnänvastaisen eetoksen tosissaan kaikessa kaupungin toiminnassa.”

Vasemmisto suomii talousarvioon sisältyvää keinotekoista yhden prosentin tuottavuustavoitetta, jonka varjolla voidaan heikentää palveluita. Etenkin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulutus ja varhaiskasvatus kärsivät menoleikkurista, ja nämä sektorit ovat myös tärkeitä maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta.

“Tänä vuonna ei pidä tehdä yhtä rumaa politiikkaa kuin viime vuonna, kun kaikki muut ryhmät meitä lukuunottamatta hyväksyivät budjetin, joka säästi opetuksesta 10 miljoonaa”, Honkasalo vaatii. “Voitaisiinko tänä vuonna laatia budjetti, jonka yhteydessä ei keskusteltaisi siitä, leikataanko 10 vai 20 miljoonaa, vaan sovittaisiin, ettei leikattaisi ollenkaan?”

Myös ikääntyneiden kaupunkilaisten asema huolettaa Vasemmistoa. Viime aikoina on mediassakin käyty keskustelua vanhustenhoidon tilasta ja etenkin liian huonokuntoisina kotona asuvista vanhuksista. “Samalla tavalla kun puolustamme yli ryhmärajojen jokaisen helsinkiläisen lapsen oikeutta subjektiiviseen huokeaan päivähoitoon, voisimmeko tehdä yhteistyötä sen eteen, että vanhusten tilanne Helsingissä olisi inhimillinen ja että jokainen saisi ikääntyä arvokkaasti. Onko niin, että kun vanhusten arki ei ole samalla tavalla läsnä kuin lasten, emme siitä välitäkään?”

Lue koko Veronika Honkasalon ryhmäpuhe täältä.