Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä: Kouluverkkotarkastelu säilytettävä valtuustossa

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään esitystä, jonka mukaan päätökset koulujen lakkauttamisista ja yhdistämisistä siirtyisivät valtuustolta opetuslautakunnalle. Vasemmiston valtuustoryhmän mielestä valta kouluverkkoasiassa tulee vastaisuudessakin säilyttää valtuustolla.

“Jos päätös koulujen lakkauttamisista viedään kaupunginvaltuustolta opetuslautakunnalle, heikennetään kaupungin demokraattisuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, koska koulujen lakkauttamiset voidaan tulevaisuudessa tehdä vähäisin äänin opetuslautakunnassa”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo.

Koulujen lakkauttamiset ovat herättäneet paljon keskustelua, mikä kertoo ihmisten pitävän näitä asioita tärkeinä. Valtuusto on suoraan vaaleilla valittu elin, joten erityisen merkittävät asiat on hyvä pitää sen päätettävinä. Valtuustokäsittelyssä myös äänestäjät pääsevät valvomaan, miten heidän valitsemansa edustajat toimivat.

“Kun kerran valtuustossa päätetään huomattavasti pienemmistäkin asioista, on kummallista viedä siltä valta pois näin merkittävässä asiassa. Lisäksi kouluverkkoasioiden valmistelussa on viime vuosina ilmennyt useita ongelmia, joihin on kyetty puuttumaan vasta kansalaiskeskustelun ja kaupunkilaisten kuulemisten kautta. Pelkässä lautakuntakäsittelyssä näille ei olisi aikaa”, Honkasalo huomauttaa.

Opetusvirasto on valmistelussa antanut kyseenalaista tietoa esimerkiksi oppilasmääräennusteista, koulujen pinta-alatiedoista ja tilakapasiteeteista sekä korjaustarpeen hinta-arvioista. Lisäksi tilakeskus ei ole aina toimittanut julkisuuslain määräämiä kuntoraportteja niitä pyytäneille lain määräämässä ajassa, ja yhdistämisistä seuraavista säästöistäkin on ollut epäselvyyttä. Näihin ongelmiin on onneksi herätty, mutta päätösten siirto lautakunnalle ei edesauta asiaa.

”Ei ole hyvä, että valtuusto luopuu vallastaan asiassa, jossa valmistelu takkuaa näin pahasti”, Honkasalo toteaa. ”Kouluverkkotarkastelua tulee edelleen kehittää, mutta sen siirto lautakunnalle on askel väärään suuntaan.”