Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä: Johtamisjärjestelmä ei ole valmis

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää esitystä kaupungin uudeksi johtamisjärjestelmäksi kehityskelpoisena, mutta keskeneräisenä. Esitykseen sisältyy useita ongelmia ja se vaatii vielä työstämistä, toteaa ryhmäpuheessaan Vasemmistoliiton kaupunginhallitusryhmää vetävä Silvia Modig.

”Nykyinen johtamisjärjestelmä ei ole hyvä ja sitä sietääkin uudistaa. On hyvä, että olemme siirtymässä epäselvistä poliittisista virkanimityksistä suoraan vaalitulosta kunnioittavaan ja heijastelevaan pormestarimalliin”, kiittelee Modig.

“Esitykseen sisältyy kuitenkin riski demokratian kaventumisesta ja vallan keskittymisestä harvoille. Tämä on täysin yhdessä strategiassa sovitun tavoitteemme vastaista”, Modig lisää.

On ongelmallista, että vain neljä valtuutettua pitäisi hallussaan apulaispormestarin tehtävää, kaupunginhallituksen jäsenyyttä ja lautakunnan puheenjohtajuutta. Kaikille kaupunginhallitusryhmille pitää olla apulaispormestarin paikka.

Vasemmisto ei kannata, että lautakuntien määrää lyödään lukkoon nyt, kun vielä moni asia tulevassa järjestelmässä on auki. “Tässä uudistuksessa piti lisätä vaaleilla valittujen päätöksentekijöiden valtaa suhteessa virkamiehiin. Lautakuntatasolla, jos lautakuntia on vähän, käy juuri päinvastoin”, Modig toteaa. “Kun lautakunnat kasvavat suuriksi superlautakunniksi, kasvaa myös käsiteltävien asioiden määrä. Tämä heikentää poliitikkojen mahdollisuutta perehtyä asioihin kunnolla ja lisää siten virkamiesten valtaa.” Valtuutettujen valtaa ei saa kaventaa. Jokaiselle pitää löytyä luottamustehtävä tai paikka kaupunginhallituksesta.

Esityksen kirjausta erillisten, päätösvaltaisten jaostojen perustamisesta Vasemmisto pitää hyvänä. Esitys on silti yhä keskeneräinen, sanoo Silvia Modig.

“Vetoankin johtamisen jaostoon ja kaikkiin puolueryhmiin, että jatkovalmistelussa kyetään löytämään sellainen ratkaisu, jolla on laaja enemmistön tuki. Uskomme vilpittömästi että sellainen ratkaisu on löydettävissä, jos halua riittää.”

Lue koko Silvia Modigin puhe täältä.