Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä: Hallituksen malli sote-uudistukseksi hylättävä

Helsingin Vasemmisto ei ole tyytyväinen hallituksen sote-malliin. Kaupunginvaltuusto käsittelee tänään Helsingin lausuntoa sote- ja maakuntauudistuksesta.

“Malli ei lisää yhdenvertaisuutta eikä edistä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamista eli integraatiota, vaan lisää eriarvoisuutta ja pirstaleisuutta”, Honkasalo sanoo. “Esitys ei pohjaa tutkimustietoon tai asiantuntijoiden arvioihin, vaan se on poliittinen lehmänkauppa, johon eivät ole tyytyväisiä edes ne puolueet, jotka ovat olleet mallia laatimassa.”

Kokonaisuutena esitys sisältää niin suuria ongelmia, että Helsingin Vasemmiston näkemyksen mukaan uudistusta ei pidä toteuttaa tällaisenaan. Valtuustoryhmän mielestä esitystä on muutettava niin, että palveluiden tasa-arvoinen saatavuus paranee ja palveluiden yhteensovittamista helpotetaan.

Kun julkinen järjestelmä pirstoutuu useisiin toimijoihin, vaarantuvat palveluketjut sekä kokonaisuuden hallinta. Samoin malliin sisältyvä yhtiöittämisvelvoite ei ole Vasemmiston mieleen. “Tilaamisen erottaminen tuottamisesta on ongelmallista”, Honkasalo toteaa. “Malli tulisi luultavasti synnyttämään turhaa byrokratiaa ja lisäksi vähentäisi demokratiaa, kun palvelut siirtyisivät pois julkisesta hallinnoinnista.”

Yksi valmistelun suurimpia puutteita on ollut se, että sosiaalipalvelut ovat kulkeneet mukana lähinnä pakollisena sivuhuomautuksena. “Tämä uudistus on vähintään yhtä paljon sosiaalipalvelu-uudistus kuin terveyspalvelu-uudistus, mutta sitä ei huomaa käydystä keskustelusta eikä asian valmistelusta”, toteaa Veronika Honkasalo. “Uudistus tulisi suunnitella uudelleen niin, että sosiaalipalveluiden käyttäjien tarpeet tulisivat huomioiduksi ja uudistus palvelisi kaikkia käyttäjiä tasavertaisesti.”

Sote-uudistus tulee luultavasti johtamaan kustannusten nousuun. Vasemmisto on huolissaan siitä, mitä tämä tulee tarkoittamaan kansalaisten kannalta. “Emme hyväksy asiakasmaksujen nostoa tai palveluiden heikentämistä”, Honkasalo linjaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluita tulisikin Vasemmiston mielestä kehittää kuuntelemalla palveluita käyttäviä ihmisiä ja palveluissa työskenteleviä työntekijöitä. Palveluita olisi tarjottava matalalla kynnyksellä, ennaltaehkäisyyn olisi panostettava sekä tutkimustietoa hyödynnettävä. “Parhaiten tämä onnistuu julkisilla ja kaikille yhteisillä palveluilla”, Veronika Honkasalo kiteyttää.

Lisätietoja:
Veronika Honkasalo
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän pj,
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen
puh. 040 555 9409