Helsingin Vasemmiston piiri ja valtuustoryhmä vaativat pakkopalautusten välitöntä keskeyttämistä

Helsingin Vasemmiston piiri ja valtuustoryhmä vaativat, että turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset keskeytetään välittömästi. Hallitus on antanut käskyn palauttaa turvapaikanhakijoita Afganistaniin.

”Suomen tulee noudattaa omaa perustuslakiaan, jonka mukaan ketään ei saa karkottaa maahan, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Suomi on julkisuudessa olevien tietojen mukaan eilen lähettänyt lapsia ja naisia Afganistaniin, jossa heitä uhkaa pahimmassa tapauksessa kuolema. Oikeusvaltio ei toimi näin”, toteaa Helsingin Vasemmiston puheenjohtaja Petra Malin.

”Tämä ihmisoikeuksien halveksunta on hävettävää. Helsingin on yli puoluerajojen annettava painava viesti hallitukselle siitä, että sen on muutettava maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaansa”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo. ”Paperittomien ahdinko Helsingissä kasvaa hallituksen politiikan seurauksena. Helsinkiläisten päättäjien on yli puoluerajojen huolehdittava siitä, että paperittomien välttämättömistä elämisen perusteista kuten asumisesta, terveydenhuollosta ja lasten koulutuksesta huolehditaan.”

Helsingin Vasemmisto vaatii, että Suomi ja Helsinki noudattavat ihmisoikeuksia ja takaavat sen, että turvapaikkaprosesseissa noudatetaan lakia. Käännytettävälle henkilölle tulisi pääsääntöisesti antaa käännytyksen ajankohdasta tieto hyvissä ajoin ja mahdollistaa käytettävissä olevat oikeussuojakeinot. Afganistanin turvallisuustaso on heikko ja suomalaisia ohjeistetaan, että kaikkea matkustamista maahan on vältettävä. ”Tällaiseen maahan ei voi palauttaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, kuten lapsia”, toteaa Petra Malin.

Helsingin Vasemmisto vaatii maahanmuuttovirastolta ja sisäministeriöltä välittömiä toimia sen takaamiseksi, että turvapaikanhakijoiden kohtelu on perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaista.