Helsingin Vasemmiston kevätpiirikokous: Helsingin korotettava sosiaalityöntekijöiden palkkoja ja palkattava lisää sosiaalityöntekijöitä

Helsingin Vasemmistoliitto ry
Kevätpiirikokous 16.4.2016
Malmin työväentalo
Kannanotto

Helsingin korotettava sosiaalityöntekijöiden palkkoja ja palkattava lisää sosiaalityöntekijöitä

Helsingin vasemmiston piirikokous vaatii, että Helsingin kaupunki korottaa sosiaalityöntekijöidensä palkkoja ja palkkaa lisää sosiaalityöntekijöitä. Sosiaalityöntekijät ovat korkeasti koulutettuja ja tekevät äärimmäisen vaativaa, psyykkisesti kuormittavaa ja jopa vaarallista työtä. Sosiaalityöntekijöiden työmäärä on usein täysin kohtuuton ja yli kaikkien asiallisten suositusten. Työstä tulee saada kohtuullinen ja työn vaativuutta vastaava palkka. Matala palkka on johtanut työntekijöiden jatkuvaan vaihtumiseen, mikä kuormittaa työntekijöitä ja vaarantaa asiakkaiden hyvän ja asianmukaisen palvelun. Helsingin kaupungin sosiaalivirastolla on lähikuntiin verrattuna matalat palkat, jonka takia työntekijät siirtyvät muihin kuntiin töihin. Asiakkaiden riittävän palvelun sekä työntekijöiden jaksamisen ja kannustamisen takia palkat on korotettava asianmukaiselle tasolle.

Liian suuret asiakasmäärät työntekijää kohden vaarantavat sekä asiakkaiden että työntekijöiden  oikeusturvan ja turvallisuuden. Kiire ja liian suuri työmäärä estävät laadukkaan sosiaalityön ja synnyttävät pahimmassa tapauksessa vaaratilanteita. Tragedian tapahtuessa työntekijät jäävät vastuuseen työnantajansa aiheuttamasta tilanteesta, sillä työmäärä ei ole oikeudessa lieventävä asianhaara. Sosiaalityöntekijöiden työtilanteeseen on puututtava heti, jotta asiakkaat saavat työntekijöiltä riittävästi aikaa ja jotta työntekijät voivat tehdä työtään asianmukaisesti.