Helsingin Vasemmistoliitto: Vaalilupaukset teoiksi helsinkiläisten hyväksi

Helsingin Vasemmistoliitto ry
Kevätpiirikokous 29.4.2017
Malmin työväentalo, Helsinki

VAALILUPAUKSET TEOIKSI HELSINKILÄISTEN HYVÄKSI

Kuntavaalikamppailussa lähes kaikki puolueet lupasivat turvata hyvät peruspalvelut. Näistä kaupunkilaisille annetuista vaalilupauksista on pidettävä kiinni, vaatii Helsingin Vasemmistoliiton kevätpiirikokous. Annettujen lupausten pohjalta on tehtävä uutta politiikkaa, jonka tuloksena helsinkiläiset kokevat aitoa yhteisöllisyyttä ja luottamusta yhteiskuntaan. Näiden lupausten toteuttamisen kautta edistetään myös tasa-arvoa ja vastustetaan rasismia.

Valtuustokauden strategiaa ja tavoitteita laadittaessa ihmisten tarpeiden ja ympäristön on oltava etusijalla. Helsingin vahva talous antaa tähän täydet mahdollisuudet.

Kaikkien puolueiden on sitouduttava lupauksiensa mukaisesti Helsingin uudessa strategiassa helpottamaan asuntopulaa, parantamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta, satsaamaan lisää koulutukseen sekä siirtymään kohti varhaiskasvatuksen maksuttomuutta. Tähänastinen palvelujen leikkaamislinja on ristiriidassa näiden lupausten kanssa.

Helsingin Vasemmistoliitto on valmis rakentavaan, vastuulliseen ja läpinäkyvään yhteistyöhön Helsingin kunnallispolitiikassa.

Lisätietoja
Petra Malin
puheenjohtaja
044 375 8335