Helsingin Vasemmistoliitto: Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen

Helsingin Vasemmistoliitto haluaa panostaa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus on vaikuttava keino lisätä tasa-arvoa yhteiskunnassa. Tutkimusten mukaan varhaiskasvatus tukee lapsen kehitystä ja on yksi parhaista keinoista ehkäistä huono-osaisuutta ja ongelmien periytymistä sukupolvelta toiselle.

Sipilän hallitus on päättänyt romuttaa lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Jatkossa oikeus kokopäiväiseen päivähoitopaikkaan olisi vain kokoaikaisesti työskentelevien, päätoimisesti opiskelevien tai päätoimisesti yrittäjinä toimivien lapsilla. Lisäksi hallitus haluaa kasvattaa päiväkotien ryhmäkokoja sekä korottaa päivähoitomaksuja.

Helsingin Vasemmistoliiton mielestä on hienoa, että vuonna 2015 voimaan astunut varhaiskasvatuslaki korostaa varhaiskasvatusta lapsen oikeutena. Hallituksen lakiesitys on tämän lain vastaista. Helsingin Vasemmistoliiton mukaan on surullista, että lasten perusoikeudet joutuvat joustamaan hallituksen lyhytnäköisen leikkauspolitiikan takia.

Kaupungit voivat kuitenkin edelleen päättää itse, miten varhaiskasvatuksen järjestävät. Helsinki päättää ensi viikolla siitä, toteuttaako se hallituksen kaavailemat heikennykset.

-Toivomme, että Helsinki päättää olla toteuttamatta Sipilän hallituksen murskauudistusta. Ryhmäkokojen kasvattamisella olisi järkyttävät seuraukset sekä lapsille että päiväkotien henkilökunnalle. Vasemmistoliitto on kaupunginvaltuustossa esittänyt subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämistä Helsingissä, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo.

Helsingin ensi vuoden budjettiesitys sisältää 4,2 miljoonan euron leikkauksen varhaiskasvatukseen, kun lapsimäärän kasvu ja inflaatio otetaan huomioon. Vasemmistoliitto teki budjettikäsittelyssä oman vastaesityksensä, jossa määrärahojen lisäystarve otettaisiin täysimääräisesti huomioon.

-Nämä leikkaukset kohdistuvat lapsiin, perheisiin ja naisvaltaisen alan työntekijöihin. Sipilän hallitus taitaa todella haluta pitää naiset kotona lapsia hoitamassa. Vasemmistoliiton mielestä järkevämpää olisi taata laadukas ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus lapsille, ja työntekijöille riittävät resurssit työnsä hoitamiseen, Helsingin vasemmistoliiton Hanna Mithiku sanoo.