Helsingin Vasemmistoliitto: Helsinkiin yömetro ja edullinen joukkoliikenne

Helsinki on priorisoinut liikkumisen jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä suosivaksi. Helsingin Vasemmistoliiton mielestä suunta on oikea.

Helsingissä on kokeiltu metron liikennöintiä perjantai- ja lauantaiöisin kello puoli kahteen yöllä. Kaupunkilaisille yömetrokokeilu on tarkoittanut merkittävää parannusta liikkumismahdollisuuksiin. Metroasemien keskeiset sijainnit ja käyttämisen vaivattomuus ovat vakuuttaneet monet joukkoliikenteen sujuvuudesta. Yömetrokokeilu on kerännyt kuntalaisilta runsaasti positiivista palautetta.

Helsingin Vasemmistoliitto esittää, että HSL ottaa yömetron osaksi normaalia toimintaansa.

Joukkoliikenteen täytyy olla helposti kaikkien ihmisten käytettävissä. Vähäosaisille nykyinen hintataso on korkea, mikä hankaloittaa heidän liikkumistaan. Helsingin Vasemmistoliitto esittääkin joukkoliikenteen hintojen alentamista. Hintojen alentaminen tukee myös yleiskaavan tavoitteita joukkoliikenteen käytön lisäämisestä.

Edullinen hintataso lisäisi julkisen liikenteen käyttöä ja vähentäisi yksityisautoilua. Sen myötä ruuhkat hälvenisivät ja katuverkon vetokyky paranisi. Yhteiset katutilat olisivat tasa-arvoisempia ja viihtyisämpiä.

On tärkeää, että asukkaat pääsevät helposti niin töihin kuin vapaa-ajan tapahtumiinkin. Helppokäyttöinen ja toimiva joukkoliikenne jättää myös turisteille positiivisen kuvan Helsingistä helppokulkuisena ja tasa-arvoisena kaupunkina.

Helsingin Vasemmistoliiton pitkän tähtäimen tavoite on siirtyminen kohti maksutonta joukkoliikennettä. Rahoitusta siihen voitaisiin hakea muun muassa ruuhkamaksuilla.