Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Omaishoidon tuen kriteerit tuotava pikaisesti lautakuntaan päätösasiana

Helsinki on pelkällä virastopäällikön päätöksellä tiukentanut omaishoidon kriteereitä tuntuvasti. Päätös tehtiin juuri ennen joululomia niin, ettei sosiaali- ja terveyslautakunnalla ollut mahdollisuutta käyttää asiassa ottoharkintaa.

”Historiallisestikin ottaen tuntuvat heikennykset helsinkiläisten omaishoitajien asemaan tehtiin siis täysin vailla poliittista ohjausta”, toteaa Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo.

Omaishoitajien aktiivisuuden ja vilkkaan julkisen keskustelun ansiosta sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila ilmoitti 1.3.2017, että asia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi parin viikon päästä seuraavaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki asiasta ponnen, jolla haluttiin varmistaa, että asia ei tule pelkkänä tiedonantona vaan nimenomaan päätösesityksenä. Kaupunginvaltuuston kokouksessa ei kuitenkaan saatu selvyyttä siihen, miten asian kanssa tullaan toimimaan.

”On ensiarvoisen tärkeää, että omaishoitajien tuen kriteerit tuodaan päätösasiana lautakuntaan, niin että poliittisilla luottamushenkilöillä on mahdollisuus tehdä asiasta päätös. Pelkkä tiedonanto asiasta ei riitä”, toteaa Honkasalo.

Omaishoidon tuen tiukennukset johtavat pahimmillaan siihen, että arviolta 10 % tuen saajista putoaa kokonaan omaishoidon tuen ulkopuolelle. Se koskisi noin noin 400 omaishoitajaa Helsingissä.

”Me emme pyynnöistä huolimatta ole saaneet omaishoidontuen tiukennuksista kustannusvaikutuksia, saatika arviota siitä, miten tiukennukset vaikuttavat omaishoitajien asemaan”, huomauttaa Honkasalo.

Omaishoidon tuen uudelleenmäärittelyjen taustalla on lainmuutos, joka edellyttää voimassaolevien sopimusten irtisanomista. Uudistunut lainsäädäntö ei ole tehty sitä varten, että omaishoitajien asemaa tiukennettaisiin vaan laki uudistuu, jotta omaishoitajien vapaat taattaisiin kaikille.

Lisätietoja:
Veronika Honkasalo
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän pj, puh. 040 555 9409.

Anna Vuorjoki
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, puh. 050 337 0689.