Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Helsingin säilytettävä subjektiivinen päivähoito-oikeus ja turvattava palvelut

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen julkaisi lokakuun puolessavälissä oman talousarvioesityksensä, joka alittaa 65 miljoonalla eurolla sen raamin, jonka ryhmät yhdessä neuvottelivat maaliskuussa 2015. Vastaavanlaisia menoleikkauksia kaupungin peruspalveluihin ei ole moneen vuoteen nähty. Helsinki, Suomen rikkaimpana kaupunkina, haluaa leikata erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Opetuksen säästötoimenpiteet johtaisivat kouluavustajien määrän dramaattiseen vähentymiseen ja tuntuviin tuntikehysleikkauksiin. Myöskään vanhusten kotihoitoon ei resursoida niin paljon kuin tarve vaatisi.

-Huolestuttavaa nyt ehdotetussa talousarvioesityksessä on se, ettei virkamiesten ja poliittisten luottamushenkilöiden ole annettu arvioida, minkälaisiin esityksiin leikkaukset johtaisivat käytännössä. Tämä tarkoittaa sitä, että leikkaukset tehdään pää pensaassa, kuvailee Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo.


Kaupunginjohtaja Pajusen talousarvioesityksessä ei myöskään ole varauduttu siihen, että merkittävä osa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista muuttaa Helsinkiin. Helsingin kaupungin Tietopalvelun arvioiden mukaan tämä tarkoittaisi 4000-6000 ihmisen lisäystä väestömäärään vuonna 2016.

– Viisas kaupunki investoi kotouttamiseen hyvissä ajoin, sillä kotouttamiseen satsatut eurot maksavat itsensä takaisin. Helsingin ei ole syytä jäädä odottelemaan, vaan kotouttamistoimenpiteiden on hyvä alkaa jo turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana, Honkasalo sanoo.

Muita Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän tavoitteita budjettineuvotteluissa 2015 on muun muassa subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen ja kaupungin omiin työllistämistoimiin satsaaminen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa omalta osaltaan lisätä budjettineuvotteluihin liittyvää avoimuutta ja julkaisee ryhmän tavoitteet neuvotteluiden alkaessa. Tavoitteet PDF:nä.

Lisätietoja

Veronika Honkasalo
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän pj
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen
puh. 040 555 9409