Helsingin Vasemmistoliiton syyspiirikokouksen päätöstiedote

HELSINGIN VASEMMISTOLIITON SYYSPIIRIKOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE

5.12.2020

Julkaisuvapaa heti

Pormestariehdokas

Helsingin Vasemmistoliitto päätti syyspiirikokouksessaan yksimielisesti asettaa Paavo Arhinmäen pormestariehdokkaaksi vuoden 2021 kuntavaaleihin.

”Suurin osa helsinkiläisistä asuu lähiöissä. Lähiöiden ääni kuuluu kuitenkin liian vaimeana Helsingin päätöksenteossa. Tarvitaan lähiöpormestari, joka huolehtii lähiöiden palveluista: päiväkodeista, kouluista, kirjastoista, terveysasemista ja lähiliikuntapaikoista. Asumisen hinta on Helsingin suurin ongelma. Tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia vuokra- ja omistusasuntoja. Kaikessa rakentamisessa pitää huomioida luonto: puistot, kalliot ja lähimetsät. Vehreys on se asia, mikä tekee Helsingistä viihtyisän ja erityisen kaupungin. Helsingissä tulee rakentaa tiiviisti uutta asumista ja uusia raideyhteyksiä, lähiluonnosta huolehtien”, toteaa Vasemmistoliiton pormestariehdokas Paavo Arhinmäki.

Helsingin Vasemmistoliitto on huolissaan tavasta, jolla kansallisessa julkisessa keskustelussa Helsingin kuntavaaleista brändätään pormestarivaaleja. Kuntavaaleissa äänestetään valtuutettuja, ei pormestaria. Kaupunginvaltuusto on vaalien välillä kaupungin korkein päättävä elin ja kuntavaaleissa valittavat valtuutetut valitsevat pormestarin ja muut päätöksentekijät. Keskittymällä pormestariehdokkaisiin ja yksittäisiin henkilöihin on pelkona, että todelliset poliittiset kysymykset jäävät vähemmälle, jolloin pitkässä juoksussa heikennetään kuntademokratiaa.

Syyspiirikokouksen kannanotot

Helsingin Vasemmistoliiton mielestä Helsinki ei ole budjetissaan ottamassa riittävästi vastuuta koronaongelmien hoidosta. Helsingin pitää jatkaa EU:n ja valtion aloittamalla elvytyslinjalla. Paras keino yhteiskunnallisesti tasa-arvoiseen tulevaisuuteen on kunnan peruspalveluista ja investoinneista huolehtiminen, ei leikkauspolitiikka.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntien tulee ensisijaisesti huomioida palveluiden laatu. Ihmisarvo on hintaa tärkeämpi mittari. Helsingin Vasemmisto vastustaa sote-palveluiden yksityistämistä voittoa tavoitteleville toimijoille.

Digitalisoituvassa maailmassa kaikille ihmisille on turvattava tasavertaiset osallistumismahdollisuudet normaaliin arkeen ja kansalaisvaikuttamiseen. Kuntalaisille on tarjottava esteetön, hinnaltaan kohtuullinen ja helppo pääsy kunnan peruspalveluihin digitaidoista riippumatta.

Uusi piirihallitus

Syyspiirikokouksessa valittiin myös Helsingin Vasemmistoliiton hallitus vuodelle 2021. Puheenjohtajistossa jatkavat puheenjohtaja Antti Kauppinen sekä varapuheenjohtajat Sini Perentz ja Galia Suárez Katainen. Piirihallituksessa toimivat vuonna 2021 varsinaisina jäseninä Samuel Adouchief, Ilpo Haaja, Katri Kangas, Markku Kärkkäinen, Riitta Matilainen, Mikko Perttola, Mike Pohjola, Mane Räisänen, Heta Tuura ja Tuulia Vainio sekä varajäseninä kutsumisjärjestyksessä Minna-Elisa Rytkönen, Irja Remekselä, Torsti Alhava, Pyry Palermo ja Elina Hemminki.

Lisätietoja
Paavo Arhinmäki, kansanedustaja, pormestariehdokas, 050 512 1713
Antti Kauppinen, Helsingin Vasemmistoliiton puheenjohtaja, 050 574 8323