Helsingin Vasemmisto: Suojaosuus myös toimeentulotukeen

Helsingin Vasemmistoliiton kevätpiirikokous
14.3.2015
Malmin työväentalo

Helsingin Vasemmisto: Suojaosuus myös toimeentulotukeen

Vuoden 2014 alusta työttömällä on ollut mahdollisuus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vähentää työttömyysetuuden määrää. Tämä niin kutsuttu suojaosuus on ollut työttömien kannalta hyvä uudistus. Erityisesti työmarkkinatuella ja peruspäivärahalla olevat joutuvat kuitenkin usein hakemaan myös toimeentulotukea. Epäkohtana on, että suojaosuuden ansiot katsotaan suurelta osin tuloiksi toimeentulotukea haettaessa ja näin ne pienentävät myönnettävää toimeentulotukea.

Helsingin Vasemmistoliitto vaatii, että toimeentulotuen myöntämistä on muutettava siten, että alle 300 euron ansiotuloja ei oteta huomioon toimeentulotukea myönnettäessä.

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tuloksi. Pääkaupunkiseudun korkeiden asumiskustannusten ja muiden sosiaaliturvan muotojen jälkeenjääneisyyden vuoksi toimeentulotuesta on kuitenkin tullut monelle pysyvä tulolähde. Oikea ratkaisu ongelmaan olisi perustulo, mutta ennen sen saavuttamista tulee nykyistä sosiaaliturvaa kehittää asteittain paremmaksi.