Helsingin Vasemmisto: Vammaispalvelut pois hankintalain piiristä

Helsingin Vasemmisto on seurannut huolestuneena yhteiskunnassamme tapahtuvaa muutosta
suuntaan, jossa vain raha ratkaisee. Palveluiden laadulla tai inhimillisyydellä ei ole mitään
merkitystä.

Vammaisten ihmisarvo lasketaan euroissa. Törkeänä esimerkkinä tästä on Espoossa käynnissä oleva kilpailutus, jossa vammaiset ihmiset palvelutarpeineen huutokaupataan sille, joka tuottaa palvelun halvimmalla. Vammaiset ihmiset asetetaan 2000-luvun Suomessa huutolaisen asemaan.

Vammaisten tulee olla yhdenvertaisessa asemassa muiden ihmisten kanssa. Vammaisten palvelut
eivät ole luksusta vaan heille täysin välttämättömiä. He ovat riippuvaisia näistä palveluista, usein
koko elinaikansa, ja niillä turvataan heille tasavertainen ihmisarvoinen elämä.

Tilanteessa, jossa palvelut kilpailutetaan, on heidän itsemääräämisoikeutensa vähintäänkin
kyseenalainen, jopa olematon. Vammaisten ihmisten tulee itse saada päättää esimerkiksi missä ja
miten haluavat asua ja kenen kanssa.

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten ihmisoikeuksia koskevan sopimuksen. Asiattomat
kilpailutukset esimerkiksi vaikeavammaisten palveluasumisessa ovat kiistatta ristiriidassa kyseisen
sopimuksen kanssa, sillä ne johtavat siihen, että vammaisen henkilön oma tahto ei toteudu.

On täysin kestämätöntä, että vammaisista ihmisistä ja heidän avuntarpeestaan käydään kauppaa,
jossa kaikki inhimillisyys unohtuu. Helsingin Vasemmisto vastustaa jyrkästi kaikkia niitä
toimenpiteitä, jotka heikentävät vammaisten asemaa. Nämä ihmiset ovat hyvin haavoittuvassa
asemassa, heidän olojaan ei tule kurjistaa vaan päinvastoin parantaa.

Helsingin Vasemmisto vaatiikin, että kaikki vammaispalvelut on ehdottomasti jätettävä hankintalain
ulkopuolelle ja kilpailutukset on keskeytettävä välittömästi.

Lisätietoja
Ilpo Haaja
Helsingin Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja vammaispoliittisen ryhmän puheenjohtaja
050 390 7658