Helsingin Vasemmisto vaatii syrjimättömyyttä vaalikentille

Helsingin Vasemmistoliiton kevätpiirikokous
14.3.2015
Malmin työväentalo

Helsingin Vasemmisto vaatii syrjimättömyyttä vaalikentille

Vaalien lähestyessä useat ehdokkaat ovat joutuneet vihaviestien ja jopa laittomien uhkausten kohteeksi heidän nostettuaan esiin esimerkiksi rasismiin liittyviä teemoja. Erityisesti kohteeksi ovat joutuneet naisehdokkaat ja maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat.

Helsingin Vasemmisto vaatii syrjimättömyyttä vaalikentille ja haastaa politiikan toimijat keskittymään vaalikentillä asiaan, ei henkilöön käyvään loanheittoon. Vaalien alla julkinen keskusteluilmapiiri on kireä, mutta on muistettava, että vihapuhe ja uhkaukset eivät kuulu sananvapauden piiriin.

”Olemme huolissamme lisääntyvästä vihapuheesta ja siitä, miten se vaikuttaa erilaisten ihmisten mahdollisuuksiin käydä poliittista keskustelua”, sanoo Helsingin Vasemmiston puheenjohtaja Hanna Mithiku.

Helsingin Vasemmisto toivoo, että poliitikot ja kansalaiskeskustelijat pidättäytyvät julkisessa keskustelussa rasismista, seksismistä sekä muista asiattomuuksista. Myös median on tunnettava vastuunsa. Vihapuheelle ei saa antaa tilaa.

”Heitämme tämän haasteen kaikille, sillä avoin ja erilaisia näkemyksiä kunnioittava keskusteluilmapiiri on kaikkien etu”, Hanna Mithiku korostaa.