Helsingin Vasemmisto: Työntekijöiden palkkaeroja kavennettava.

Helsingin Vasemmistoliitto ry
Syyspiirikokous 2.12.2017
Vartiokylän työväentalo

Työntekijöiden palkkaeroja kavennettava

Helsingin Vasemmistoliitto haluaa rakentaa Helsingistä eettisesti kestävän ja laadukkaisiin palveluihin rakentuvan kaupungin, jossa työntekijät ja ihmiset yleensäkään eivät ole riiston kohteena. Se tukee nyt käytäviä naisvaltaisten palvelualojen työehtosopimusneuvotteluissa esiin nousseita vaateita palkkaerojen kaventamisesta, vuokratyön rajoittamisesta ja vastentahtoisten nollatuntisopimusten kieltämisestä. Helsingin Vasemmisto muistuttaa, että näitä kaikkia on laillinen oikeus edistää työehtosopimuksin.

Helsinki on elinvoimainen suurelta osin palvelualojen työntekijöiden panoksen vuoksi, sillä jopa 88 % kaupungin alueen työpaikoista on palveluissa. Yksityisten palvelualojen osuus työpaikkojen määrästä on 62 % ja julkisten 26 %. Kaupunkina, emme voi hyväksyä, että merkittävä osuus sen elinvoiman takaavista ihmisistä eivät saa työstään elämiseen riittävää palkkaa.

Asuminen Helsingissä on liian kallista, palvelualojen palkat ovat liian alhaiset ja työsuhteet ovat aivan liian turvattomia. Lisäämällä kohtuuhintaisia asuntoja ja tukemalla naisvaltaisia aloja työehtojen parantamisessa, puolustamme kaikkien kaupunkilaistemme oikeutta säälliseen elämään.