Helsingin Vasemmisto: Lisää rahaa lähisuhdeväkivallan uhrien auttamiseen

Tänään vietetään YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään yhtenä Suomen vakavimmista ihmisoikeusongelmista. Helsingin Vasemmisto vaatii Helsinkiin lisää turvakoteja ja matalan kynnyksen palveluita lähisuhdeväkivallan uhreille.

Suomi allekirjoitti Istanbulin sopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi vuonna 2011 ja sopimus astui Suomessa voimaan 1.8.2015.

– Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä on erityisen tärkeä muistaa, että Suomella on vielä paljon tehtävää täyttääkseen Istanbulin sopimuksen ehdot. Sopimuksen noudattaminen edellyttäisi turvakotipaikkojen kasvattamista noin 530 paikkaan. Vielä emme ole lähelläkään, sanoo Helsingin Vasemmiston puheenjohtaja Hanna Mithiku.

Turvakotiin hakeutuva joutuu usein kohtaamaan tilanpuutteen. Viime vuonna 1 182 turvaa hakevaa henkilöä jouduttiin ohjaamaan muualle tilanpuutteen takia. Turvakotipaikkojen lisäksi on pula matalan kynnyksen palveluista, joihin kuka tahansa väkivaltaa kokenut voi hakeutua. Apua on saatava myös silloin kun väkivallasta ei ole aiheutunut fyysisiä vammoja, riittää, että tuntee pelkoa tai väkivallan uhkaa.

– Helsingissä tulisi käynnistää väkivaltaa kokeneille suunnatun tukikeskuksen pilottihanke, josta kuka tahansa voi helposti saada asiantuntevaa apua oli kyse sitten parisuhdeväkivallasta, seksuaalisesta häirinnästä, henkisestä väkivallasta tai mistä tahansa väkivallan eri muodoista, Mithiku vaatii.

Lähisuhdeväkivalta ja sen seuraukset on otettava vakavasti. Vasemmisto vaatii turvakodeille ja matalan kynnyksen palveluille lisää rahoitusta.

Lisätiedot:

Hanna Mithiku
0407241274