Helsingin Vasemmisto: Lähidemokratia huomioitava metropolikaupungin suunnittelussa

Helsingin Vasemmistoliiton kaupunginhallitusryhmä kannattaa kaupunginjohtajan esitystä (2.3.2015) Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistymisestä, mikäli kuntaliitos ei kavenna demokratiaa.

”Kuntaliitoksessa on otettava huomioon lähidemokratia. Myös lähipalvelut on turvattava”, korostaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo.

”Mielestämme yhdistymisestä on käytävä laaja kansalaiskeskustelu. Sen virittämiseksi on hyvä järjestää neuvoa-antava kansanäänestys”, Honkasalo toteaa.

Vasemmiston mielestä kuntarajat ovat tällä hetkellä esteenä järkevälle maankäytön ja liikenteen suunnittelulle. ”Helsingin suurimpia ongelmia tällä hetkellä on asumisen kalleus. Kuntarajat ylittävä maankäytön suunnittelu helpottaisi myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa”, Honkasalo huomauttaa.

Lisätietoja:
Veronika Honkasalo, 040 555 9409