Helsingin Vasemmisto: Katutaide kuuluu kaupunkiin.

Helsingin Vasemmistoliitto ry
Piirihallitus

Katutaide kuuluu kaupunkiin

Helsingin Vasemmiston mielestä suuret graffititeokset ovat osa kaupunkikulttuuria ja taide tutkitusti parantaa ihmisten elämänlaatua. Upeille graffiteille esimerkiksi alikulkutunneleissa on tilausta ja ne voidaan nähdä siisteinä taideteoksina. Graffitit ovat parhaimmillaan tasa-arvoinen taiteen muoto, kun ne ovat kaikkien tavoitettavissa. Kaupungin päätös lopettaa STOP-töhryille kampanja ja luvallisten graffitiseinien järjestäminen on askel oikeaan suuntaan.

Graffitien siivoukseen uppoaa runsaasti kaupungin varoja vuosittain ja on epäselvää, millaisia ympäristöhaittoja siivoukseen käytettävistä kemikaaleista aiheutuu. Siksi on aivan ehdotonta, että teosten siivoamisesta aiheutuvat ympäristöhaitat selvitetään. Esimerkiksi useiden ulkoilualueiden ja reittien lomassa olevat alikulkutunnelit ovat hyvin suosittuja maalauskohteita. Niistä myös poistetaan hyvin aktiivisesti maalauksia, jolloin pesusta aiheutuvat jätevedet valuvat sadevesiviemäreihin ja pahimmillaan maaperään.

Graffitien poiston sijaan Helsingin Vasemmisto toivoo enemmän luvallista maalausalaa kaupungista. Urbaani ympäristö saa näin ollen enemmän asukkaiden tuomaa omaleimaistakin kulttuuria ja lisäämällä luvallisia maalausalueita, julkinen tila saa enemmän taidetta nykyisen osittaisen haitallisen ilkivallan sijaan, joka pahimmillaan rajoittaa ihmisten kokemaa kaupunkiviihtyvyyttä ja turvallisuutta. Tällä tavoin katutaiteen positiivinen kehitys pääsee jatkumaan eikä kaupunki tuhlaa resursseja loputtomaan graffitien poistamiseen.

Helsingin Vasemmisto toivoo graffitien siivoamisen lopettamista alikulkutunneleissa ja vaatii siivoamisesta aiheutuvien ympäristöhaittojen selvittämistä.