Helsingin Vasemmisto: Keskuspuisto säilytettävä nykyisessä laajuudessaan

Helsingin Vasemmisto haluaa säilyttää Keskuspuiston nykyisessä laajuudessaan. Toisin kuin uutisoinnissa on annettu ymmärtää, uusi yleiskaava on yhä nakertamassa puistosta isoja paloja.

”Vasemmisto haluaa suojella Helsingin luontoa ja tärkeitä virkistysalueita. Olemme aina puolustaneet Keskuspuistoa kaupunkilaisten vihreänä henkireikänä, jolla on luontoarvojen lisäksi myös positiivisia terveysvaikutuksia”, sanoo Vasemmiston pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu Paavo Arhinmäki.

Helsingin uutta yleiskaavaa käsitellään seuraavaksi syksyllä kaupunginhallituksessa. Vasemmiston mielestä yleiskaavan yleiset periaatteet ja lähtökohdat ovat hyvät ja oikeat. Yleiskaava tiivistää asumista, luo tarvittavia joukkoliikenneyhteyksiä ja työpaikka-alueita sekä mahdollistaa pääkaupungin asukasmäärän kasvun.

Vasemmiston valtuustoryhmän mielestä yleiskaavaa pitää kuitenkin vielä tietyistä kohdista muokata. Lähiluonnon suojelu on esityksessä osin riittämätöntä.

Keskuspuisto on Helsingin tärkein ja laajin virkistys- ja viheralue ja keskeinen osa metsäverkostoa. Keskuspuisto on merkittävä kulttuuriympäristökohde ja Helsingin luonnon monimuotoisuuden ja lähiluonnon tunnusmerkki.

Vasemmisto vaatii, ettei Pirkkolan kohdalla Keskuspuistoon rakenneta kuten on suunniteltu. ”Keskuspuisto on jo nyt kapeimmillaan Pirkkolan kohdalla”, Arhinmäki toteaa. ”Tähän kohtaan suunniteltu rakentaminen merkitsisi metsän lenkkeily- ja hiihtopolkujen muuttumista käyttökelvottomiksi. Myös luonnon monimuotoisuuden kannalta Keskuspuistosta tulisi liian kapea.”