Heikki Patomäki ehdokkaaksi vaaleihin

Patomäki on paitsi tunnettu tutkija niin myös aktiivinen osallistuja julkiseen elämään sekä Suomessa että muualla. 1990-luvulla hän oli mukana ulkopoliittisessa keskustelussa samaan aikaan kun oli perustamassa radikaalidemokraattista liikettä. Vuonna 1998 Patomäki osallistui kansainvälisen ATTACin perustavaan kokoukseen Pariisissa. Hän on ollut innokkaasti mukana maailmanlaajuisessa kampanjassa globaalin valuutanvaihtoeveron puolesta. Viime vuosina hän on tullut erityisesti tunnetuksi vapaan yliopiston puolustajana ja suomalaisen uusliberalismin kriitikkona, mutta hän on mukana myös esimerkiksi liikkeessä maailmanparlamentin puolesta.

Nyt Patomäki on päättänyt kantaa kortensa kekoon myös suomalaisen vaaliosallistumisen kautta ja olla ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Toisenlainen – demokraattisempi ja solidaarisempi – politiikka on mahdollista myös Suomessa. Rikkaita suosivan verojärjestelmän sijaan pitää panostaa vapaaseen ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan. Esimerkiksi kunnollinen kouluruoka ja pienet luokka- ja koulukoot on miljoona kertaa arvokaampi asia kuin joidenkin ylikulutuksen tukeminen.

Samalla Eurooppa-politiikalle pitää luoda rakentavia, tulevaisuuteen katsovia vaihtoehtoja, riippumatta kuinka vaikeaa niiden käytännön toteuttaminen on. Eurooppa ei kuitenkaan ole koko maailma. Patomäen suuri visio on rakentaa uudenlaisia globaaleja instituutioita. Maailmantaloutta täytyy säädellä ja ohjata uusille kestävän ja oikeudenmukaisen kehityksen urille. Uusliberaalin globalisaation sijaan tarvitaan maailmanlaajuista solidaarisuutta. Vapaudelle ja demokratialle pitää luoda tilaa kaikilla tasoilla ja elämän eri alueilla. Jokaisen ihmisen vapaan kehittymisen ehto on kaikkien mahdollisuus kehittyä. Ihmiskunnan kohtalonyhteys on erottamaton.

Lisätietoja: Heikki Patomäki, gsm. 040 518 4854