Helsingin Vasemmisto toivoo punavihreää yhteistyötä budjettineuvotteluissa

Helsingissä neuvotellaan paraikaa ensi vuoden talousarviosta, joka on ollut kaupunginhallituksen pöydällä nyt kaksi viikkoa.

Helsingin Vasemmisto ei hyväksy kaupunginjohtaja Jussi Pajusen talousarvioesitystä, joka leikkaa resursseja useista tärkeistä palveluista.

”Vihreät, sosiaalidemokraatit ja Vasemmisto muodostavat enemmistön Helsingin valtuustossa. Jos tahtoa löytyy kaikilta, tämä mahdollistaa oikeudenmukaisen budjettiratkaisun, jossa huolehditaan helsinkiläisten peruspalveluista”, sanoo punavihreään yhteistyöhön kannustava valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo.

”Helsingissä kyse ei ole siitä, että olisi pulaa rahasta, vaan siitä, miten vaurautta jaetaan. Jussi Pajusen esitys on alle keväällä sovitun, valmiiksi tiukan raamin, mikä ei ole helsinkiläisten eikä taloudenkaan kannalta järkevää. Olemme valmiita neuvottelemaan budjetista, jonka lähtökohta on aiemmin sovittu raami, ei sen alle.”

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä korostaa, että nimenomaan nyt punavihreän yhteistyön vahvistaminen on ensisijaisen tärkeää, niin Helsingissä kuin valtakunnallisellakin tasolla.

”Olemme pyrkineet aktiivisesti rakentamaan sellaista yhteistyötä, jossa palveluiden puolustaminen olisi etusijalla. Vasemmiston päämäärät ovat samat valtuustossa kuin eduskunnassa”, Honkasalo toteaa.

Valtuustoryhmä arvostelee mekaanista tuottavuustavoitetta, jossa ei tarkastella lainkaan leikkausten vaikutuksia vaan leikkaaminen on itsetarkoitus. Tämä heikentää kaupunkilaisten laissa turvattuja palveluita, kuten terveydenhoitoa ja vanhuspalveluita. Vasemmisto esittääkin lisäyksiä etenkin sosiaali- ja terveyspalveluihin, opetukseen ja varhaiskasvatukseen.

”Jo nyt monin paikoin työntekijöitä on aivan liian vähän: esimerkiksi vanhusten kotihoidossa, psykiatriassa ja aikuissosiaalityössä tekeviä käsiä tarvittaisiin lisää. Iso ongelma on myös palvelusetelien käytön lisääminen, mikä saattaa tuottaa lyhyellä aikavälillä säästöjä, mutta johtaa hyvinvointivaltion perustan eli yhteisten, verovaroin rahoitettujen palveluiden, heikkenemiseen”, Honkasalo sanoo.

Vasemmiston budjettitavoitteissa on huomioitu myös maahanmuuttajien määrän kasvu ja satsattu kaupungin omiin työllistämistoimiin.