Anna Vuorjoki johtamaan Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmää

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä on valinnut puheenjohtajakseen yksimielisesti toisen kauden valtuutetun Anna Vuorjoen. Vuorjoki, 40, on koulupsykologi ja edustanut viime kauden Vasemmistoa Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Vuorjoen mukaan Vasemmisto aikoo alkavalla kaudella vaatia panostuksia hyvään kasvatukseen, koulutukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. ” Näihin on uskallettava ohjata riittävästi verorahoja ja luovuttava kohtuuttomista säästötavoitteista”, hän toteaa. ”Myös kunnallisen vuokra-asuntotuotannon lisääminen ja kivihiilen korvaaminen uusiutuvalla energialla ovat tärkeitä tavoitteita.”

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valtuustoryhmä valitsi Dan Koivulaakson, 36. Koivulaakso on toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja poliittinen sihteeri, joka on aiemmin työskennellyt ammattiyhdistysliikkeessä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin ensimmäisen kauden valtuutettu Mai Kivelä, 34. Kivelä työskentelee toiminnanjohtajana.