Helsingin Vasemmisto: Työpaikkakiusaaminen on saatava loppumaan

Helsingin Vasemmistoliitto
Piirihallitus 13.2.2018

Työpaikkakiusaaminen on saatava loppumaan

Helsingin vasemmisto vaatii, että työpaikkakiusaamisrikosten syyteoikeuden vanhenemisaikaa tulee lainsäädännössä pidentää, jotta kiusaamisen kohde ehtii toipua ja saattaa rikoksen oikeuden käsiteltäväksi. Työpaikkakiusaamisen tutkintaa pitää myös jatkaa, vaikka kiusattu lopettaa työnteon yhteisössä, jossa kiusaaminen tapahtui.

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä ovat työpaikoilla ja -yhteisöissä todella yleisiä. Työpaikkakiusaamisen kohteeksi joutuu arviolta 140 000 henkilöä vuosittain. Joka viides suomalainen joutuu jossain vaiheessa työuraansa kiusatuksi. Vuoden 2016 Kunta10 -kyselyn mukaan noin joka kymmenes Helsingin kaupungin palveluksessa oleva kertoo kokeneensa jatkuvaa kiusaamista työpaikallaan.

Kiusaaminen on työyhteisössä tapahtuvaa hyvin eri tavoin ilmenevää henkistä ja fyysistä väkivaltaa, jonka seuraukset kiusatulle voivat olla erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä oireita ja sairauksia. Nämä voivat näkyä kiusatulle mm. ahdistuksena, masennuksena, pelkotiloina, hajonneina perheinä, muina ihmissuhdeongelmina, epätoivona ja voi johtaa jopa itsemurhaan. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi työpaikkakiusaaminen tulee yrityksille ja yhteiskunnalle kalliiksi.

Työelämän muuttuminen palkkatyösuhteista monenlaisiksi työnteon ja ansainnan muodoiksi vailla muodollisia työntekijä-esimies suhteita tekevät epäasialliseen kohteluun puuttumisen vaikeaksi nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Lisätietoja:
Tuula Kupari
piirihallituksen jäsen
tkupari [at] nic [dot] fi
040 5492 196